Reštaurátorstvo

2013-01-31 17:38:28


„Veľkomoravský kostol Margity Antiochijskej v Kopčanoch", 2004
Sklené výplne okien technikou termoformáže, sklá štruktúrou a farebne imitujú
pôvodné výplne okien, ktorými boli vypracované kože.

kopčany 

 


" Lerchenfelderkirche Wien " 2005 -2008
Terakotaprojekt - firma sa špecializuje na reštaurovanie a tvorbu terakotových
architektonických segmentov.
V rámci projektu bolo vytvorených viac ako 1100 kusov nových segmentov, pôvodnou technológiou.

 lerchenfelderkirche

 


"Meidlingkirche Wien ", 2007
Projekt Meidlingkirche pozostával z umelecko-remeselnej obnovy kamenných
architektonických prvkov, odlievania a osadenia nových
oblúkových "bogensegmentov ".

 

Meidlingkirche